Links naar meer informatie


http://www.f-k-b.nl 
De Federatie voor Katholieke Begrafenisinstellingen behartigt de belangen van een groot aantal uitvaartverenigingen die zonder winstoogmerk werken.

http://www.sintjandedoper.nl 
Website van de R.K. parochie te Langedijk

In de parochie van St. Jan de Doper is de Werkgroep Rouwondersteuning actief. Zij biedt een luisterend oor en begeleiding aan mensen die het na het verlies van een dierbare soms moeilijk vinden om de draad weer op te pakken. Parochianen (en anderen) kunnen een beroep doen op deze werkgroep. Neem daarvoor contact op met het parochiesecretariaat. 

In de regio zijn verschillende uitvaartverenigingen actief. Hieronder staan de websites vermeld van de verenigingen waarmee St. Barbara een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.