Over St. Barbara Langedijk

De Uitvaartvereniging "St. Barbara" Langedijk is opgericht op 1 mei 1924 en vervult al meer dan 90 jaar een belangrijke functie in Langedijk. 

Van oorsprong ontstaan uit burenplicht ten dienste van de gemeenschap, zijn we uitgegroeid tot een vereniging met ruim 2.600 leden. 
Onze doelstelling is het op integere wijze verzorgen van de uitvaart van onze leden, overeenkomstig de wensen van de overledene en de nabestaanden. Wij verzorgen voor leden en niet-leden begrafenissen en crematies, kerkelijke en niet-kerkelijke uitvaarten. Een goed verzorgde uitvaart is belangrijk voor het rouwproces van de nabestaanden. 
Onze vereniging werkt zonder winstoogmerk.

                                           Uw wensen staan centraal

Bij een overlijden valt er heel wat te regelen in een kort tijdsbestek. Onze uitvaartverzorgers besteden aan elk detail aandacht en nemen de nabestaanden zeer veel zorg uit handen.

Kortom, het lidmaatschap van St. Barbara geeft u de zekerheid dat u door vertrouwde mensen op uw laatste reis wordt verzorgd en begeleid.

Voor een beknopt overzicht kunt u hier onze brochure "Kies voor een springlevende vereniging" downloaden.Onze privacyverklaring vindt u hier.
Langedijker sloot