Waarom lid worden

Aan het begin van de vorige eeuw zorgden familie, buren en vrienden voor een waardige verzorging van de overledene. Ook in Langedijk bestond deze traditie: het nabuurschap was vanzelfsprekend bij het overlijden van een familielid of goede bekende. Niet iedereen echter had de essentiële middelen om op respectvolle wijze de overledene naar de laatste rustplaats te begeleiden.
Er werd besloten om in verenigingsverband maandelijks een klein bedrag te sparen waardoor de leden van zo'n vereniging, ongeacht afkomst of inkomsten, op waardige wijze begraven konden worden.
Deze solidariteitsgedachte vormt nog steeds de basis voor onze uitvaartvereniging.


Voordelen van het lidmaatschap

  • de nabestaanden krijgen persoonlijke begeleiding vanaf het moment van overlijden tot na de uitvaart
  • onze uitvaartverzorgers zijn thuis in Langedijk en vertrouwd met onze plaatselijke gebruiken
  • uw persoonlijke wensen staan centraal
  • u ontvangt een dienstenpakket dat de leden gratis wordt aangeboden
  • de vereniging heeft geen winstoogmerk; de kosten zijn dus zo laag mogelijk
  • u heeft inspraak tijdens de jaarlijkse ledenvergadering


Als plaatselijke uitvaartvereniging hebben we veel kennis van de lokale traditie, cultuur en bijbehorende gebruiken: allemaal waardevolle zaken om invulling te geven aan een uitvaart volgens uw eigen wensen en ideeën.

Zie ook onze dienstverlening.
Bomen