Dienstverlening

Onze vereniging verzorgt een uitvaart in de meest uitgebreide zin van het woord. Als lid heeft u recht op een uitgebreid dienstenpakket dat bij een commerciële uitvaartorganisatie ongeveer een waarde zou vertegenwoordigen van € 1.025.
Het dienstenpakket wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en bestaat uit:

  • de uitvaartverzorgster 
  • het begeleiden van de condoleance
  • de laatste verzorging van de overledene
  • de administratiekosten
  • een kistenkorting
  • een advertentiekorting

Voor een goede dienstverlening is het van wezenlijk belang dat adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de penningmeester.