Dienstverlening

Onze vereniging verzorgt een uitvaart in de meest uitgebreide zin van het woord.
Als lid heeft u recht op een uitgebreid dienstenpakket dat bij een commerciële uitvaartorganisatie ongeveer een waarde zou vertegenwoordigen van € 1.040.
Het dienstenpakket wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

Voor een goede dienstverlening is het van wezenlijk belang dat adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de penningmeester.