Uitvaartverzorging

St. Barbara draagt zorg voor een goede gang van zaken vóór, tijdens en na de uitvaart. 

De uitvoering vindt plaats onder de verantwoording van onze gediplomeerde uitvaartverzorgster mevrouw
L. Rezelman-Beemsterboer.

Haar betrokkenheid en haar bekendheid met de plaatselijke gewoonten is hierbij een pluspunt. Een goed advies is een steun bij de keuzes die gemaakt moeten worden om de overledene de laatste eer te bewijzen. 
 
Onze reserve-uitvaartverzorgster is mevrouw
A. Waal-Pijper.
 
De uitvaartverzorgster:
 
 • bemiddelt bij de verdere verzorging van het graf
 • komt zo spoedig mogelijk na de melding van een overlijden naar het sterfhuis of het ziekenhuis
 • bespreekt met u alle aspecten die te maken hebben met de begrafenis of de crematie
 • regelt in samenwerking met u de laatste verzorging
 • regelt het vervoer van de overledene
 • doet aangifte van het overlijden in de betreffende gemeente en zij verzorgt alle formaliteiten die volgens de wet noodzakelijk zijn
 • adviseert u bij de keuze van de kist, de bloemen, het opstellen van de rouwcirculaire en de overlijdensadvertentie en eventueel nog een samenzijn na afloop van de uitvaart
 • adviseert u bij alle facetten van de kerkdiensten
 • draagt zorg voor het bijhouden van een condoleanceregister
 • geeft opdracht aan de verzorger van het rouwtransport op de dag van de uitvaart en het verzorgen van een of meerdere volgauto's
 • zorgt dat de penningmeester alle bescheiden ontvangt die nodig zijn om de factuur te kunnen opstellen
 • verleent nazorg na de uitvaart

Onze uitvaartvereniging heeft een eigen eersteklas dragersgilde.

Voor assistentie van de uitvaart kan onze uitvaartverzorgster een beroep doen op de heren van dit dragersgilde: 
J. Beers, N. Beers, P. Beers, Th. Beers, P. Bergen, E. Bruin, J. Bruin en T. Roelofszen.