Wensenformulier

Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten.

Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven van uw uitvaart of die van een naaste. Het biedt de mogelijkheid wensen vast te leggen, zodat uw naasten weten wat u voor ogen staat.

Het formulier kan u inspireren over dit onderwerp na te denken en zo op ideeën te komen. De informatie zorgt ervoor dat u welbewust keuzes kunt maken en de consequenties ervan kunt overzien. Dit kan rust en ruimte geven. Het is prettig als uw naasten niet hoeven te raden naar uw wensen, maar dat zij wel de ruimte hebben om hun eigen accenten te leggen.
Ook het moment van overlijden kan van invloed zijn op het maken van keuzes. Daarom is het goed om niet op voorhand alles waterdicht vast te leggen.
Voor degenen die uw wensen te zijner tijd gaan uitvoeren kan het echter geruststellend zijn om belangrijke gegevens bij de hand te hebben.
Bewaar dit formulier bij uw belangrijke papieren.

Download hier het wensenformulier